Trafikselskabet Arriva tilbyder hjælp til de togpassagerer, der fredag fik sig en ubehagelig oplevelse.

På strækningen mellem Skjern og Herning kørte et tog over en konstruktion, hvor vandet var i gang med at skylle jorden væk under togskinnerne.

– Vi har et tog, som kører hen over et sted, hvor skærver og underbygning til skinnerne er ved at blive skyllet væk af regnvand fra et skybrud, der har været i området, siger Erik Vestergaard Møller, som er sikkerhedschef hos Arriva.

Passagererne har kunnet mærke et voldsomt ryk i toget, selvom jorden ikke skyllede helt væk.

Ingen kom umiddelbart noget til. Alligevel har Arriva sikret sig kontaktoplysninger på alle, som var med det pågældende tog.

De oplysninger er givet videre til selskabets kundeservice.

– De vil så efterfølgende tage kontakt til passagererne, og generelt høre hvordan de har oplevet tingene, og om de har behov for at snakke om tingene, siger Erik Vestergaard Møller.

Viser det sig nødvendigt, har Arriva også mulighed for at tilbyde psykologhjælp, uddyber sikkerhedschefen.

Jorden begyndte at skylle væk

Toget forinden, som kørte i den modsatte retning, havde meldt til Banedanmark, at der stod meget vand på de omkringliggende marker, fortæller han. Men vandet påvirker ikke det første tog.

Lokomotivføreren, som kom kørende i det næste tog – i den modsatte retning – blev bedt om at holde øje i området og køre langsommere. Det er på det tidspunkt, at jorden begynder at skylle væk, fortæller Erik Vestergaard Møller.

Lørdag viste billeder fra stedet, at skinnerne hang frit i luften, fordi konstruktionen var skyllet helt væk.

– Den indmelding, der er kommet fra lokomotivføreren, som kører hen over stedet, er, at han kan se, at der er et område på en fire-fem meter på det tidspunkt, hvor skærverne er forsvundet eller sunket.

Lørdag viste billeder fra stedet, at skinnerne hang frit i luften, fordi konstruktionen var skyllet helt væk.

– Sådan som der ser ud nu, er jo slet, slet ikke sådan, det så ud, dengang toget kørte over, siger Erik Vestergaard Møller.

Ifølge sikkerhedschefen kan det slet ikke lade sig gøre for et tog at køre hen over de frithængende skinner.

Banedanmark har foreløbigt lukket strækningen i to uger for at udbedre skaderne. I mellemtiden har Arriva indsat togbusser på strækningen.