Børn og unge vil have forældre, der lytter til dem.

Men hvis forældrene bekymrer sig for meget, eller tager dét, som børnene siger, for seriøst, afholder det mange fra at dele.

Det viser en ny undersøgelse “Hvad ønsker børn af deres forældre” fra interesseorganisationen Børns Vilkår.

Her svarer 57 procent blandt elever i 9. klasse at de er enige eller meget enige i, at der er ting, de ikke fortæller til deres forældre, fordi de tager det for alvorligt.

Grænseoverskridende handling

Det samme gør sig gældende for hver anden elev i 6. klasse.

– De fleste børn og unge ved, at forældre reagerer fra et godt sted. Nogle gange er det dog hverken reaktioner eller løsninger, børn har brug for, men voksne, de er trygge ved, som lytter og forstår, hvad der er på spil.

– Derfor kan det føles grænseoverskridende, hvis voksne handler på det, børn kommer med, uden at spørge først, udtaler Ida Hil

ario Jønsson, som er børnefaglig konsulent i Børns Vilkår, i en meddelelse om rapporten.

De børn, der ikke oplever deres forældre som gode sparringspartnere for følelser, risikerer at tage et slag på livskvaliteten.

Gode til at lytte

Hver tiende unge er uenige i, at deres forældre er gode at tale med, når de er kede af det. Blandt disse svarer over halvdelen samtidig, at de har en lav livstilfredshed.

– Når børn og unge ikke føler, at de kan tale med deres forældre, kan de gå med svære ting selv. Ting kan derfor vokse sig store, og nogle børn kan vende det indad. De kan tro, at de skal klare selv de sværeste ting selv, siger Ida Hilario Jønsson.

Overordnet set er det dog størstedelen af børnene i både 6. og 9. klasse, der synes, at deres forældre er gode til at lytte.

Otte ud af ti er således enige eller meget enige i, at deres forældre er gode at tale med, når de er kede af det eller i dårligt humør, viser “Hvad ønsker børn af deres forældre”.

Undersøgelsen er lavet med støtte fra Nordea-fonden og er baseret på en spørgeskemaundersøgelse besvaret af 1.568 elever i 6. og 9. klasse og interviews med over 100 børn og unge fra 6. og 9. klasse.