Det er “at gå for langt” og “et indgreb i den personlige frihed”, hvis man forbyder piger at gå med tørklæde i folkeskolen.

Sådan har det længe lydt fra Socialdemokratiet. Partiet har altså sagt klart nej til et forbud.

Men sådan er det ikke længere, efter at en kommission nedsat af regeringen anbefaler at forbyde piger at bære tørklæde i grundskolen.

Regeringen vil nu se nærmere på anbefalingen.

Det siger udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad Bek (S), som udtaler, at “vi bliver nødt til at lytte til den”.

– Vi kommer til at kigge ned i det. Vi kommer til at tage udgangspunkt i, at der er en kæmpe udfordring med unge kvinder og piger, som ikke har religionsfrihed, fordi de bliver pålagt religiøse normer fra deres familier, deres miljø.

– Den frihed skal de have, og der kommer kommissionen med det forslag om at forbyde tørklæde, og der må vi se, hvad er den videre vej, hvis man skulle gøre noget konkret ud af det, siger Dybvad Bek.

“Kommissionen for den glemte kvindekamp”

Det er “Kommissionen for den glemte kvindekamp“, som regeringen nedsatte tidligere på året, der er kommet med anbefalingen.

Kommissionen vil tre gange i løbet af det kommende år komme med anbefalinger.

Den første del, som udkom onsdag, handler om børn, og de kommende to vil handle om unge og voksne.

Kommissionen har til formål at undersøge, hvordan man undgår social kontrol af piger og kvinder i indvandrermiljøer.

Holdningsændring

Dansk Folkeparti har flere gange forgæves forsøgt sig med at få samlet et flertal til et beslutningsforslag om tørklædeforbud i folkeskolen.

En række partier har været modstandere. Heriblandt altså Socialdemokratiet. Tilbage i 2017 udtalte Dan Jørgensen (S), som dengang var udlændinge- og integrationsordfører, eksempelvis:

– Tørklæder har ikke samme undertrykkende effekt som burka. Derfor tænker vi, at forbud mod tørklæder er at gå for langt.

– Men vi vil gerne være med til at diskutere, hvordan vi får færre religiøse symboler i det offentlige rum – herunder tørklæder.

Året før sagde selv samme Dan Jørgensen, at “vi er ikke tilhængere af et forbud”.

Men nu vil Dybvad Bek se på, hvad der kan lade sig gøre juridisk, uden at det går ud over religionsfriheden, og Grundloven skal respekteres, siger ministeren.

– Når vi får en anbefaling fra en kommission, som består af folk, der har været ude i virkeligheden, altså skoleledere, og folk, der selv har været udsat for social kontrol på grove måder, så skal vi lytte, siger Dybvad Bek.